Νέο Εξεταστικό Σύστημα

Είστε εδώ

 

Οι μαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στη Γ΄ Λυκείου θα εισαχθούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ δίνοντας εξετάσεις με το νέο σύστημα, σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας (06/04/2015). Πρόκειται ουσιαστικά για μία επαναφορά του συστήματος των Δεσμών, κάτι το οποίο είναι πιο κοντά στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Πιο αναλυτικά το νέο σύστημα έχει ως εξής:

Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου θα επιλέξει μία από τις δύο βασικές ομάδες προσανατολισμού, η οποία στην Γ΄ Λυκείου οδηγεί σε τρεις επιμέρους ομάδες προσανατολισμού, ως εξής:

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α)ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ή

Β)ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ή

Γ)ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α)ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ή

Β)ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ή

Γ)ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου θα επιλέξει μία από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού:

Α)Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών, νομικών & κοινωνικών σπουδών.

Β)Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών.

Γ)Ομάδα προσανατολισμού οικονομίας & πληροφορικής.

Κάθε ομάδα προσανατολισμού οδηγεί σε τρία (3) επιστημονικά επίπεδα:

Α) Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών, νομικών & κοινωνικών σπουδών:

-1ο επιστημονικό πεδίο.

-3ο επιστημονικό πεδίο.

-4ο επιστημονικό πεδίο.

Β) Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών:

-2ο επιστημονικό πεδίο.

-3ο επιστημονικό πεδίο.

-4ο επιστημονικό πεδίο.

Γ) Ομάδα προσανατολισμού οικονομίας & πληροφορικής:

-3ο επιστημονικό πεδίο.

-4ο επιστημονικό πεδίο.

-5ο επιστημονικό πεδίο.

 

Όλες οι σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν καταταχθεί σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία, ανάλογα με την επιστημονική τους συνάφεια, ως εξής:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ

1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΜΕ, ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΠ.

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ, ΦΥΣΙΚΟ, ΧΗΜΙΚΟ, ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΠ.

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΛΠ.

4Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΕΦΑΑ ΚΛΠ.

5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΚΛΠ.

 

Οι δυνατοί συνδυασμοί επιστημονικών πεδίων και σχολών μπορούν να πάρουν τις εξής μορφές:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(μαθήματα βαρύτητας με *)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Αρχαία Ελληνικά* 1,3

Ιστορία (Προσανατολισμού)* 0,7

Λατινικά

1ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)* 1,3

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία (Προσανατολισμού)

Μαθηματικά (γενικής παιδείας)* 0,7

4Ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)* 0,4

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία (Προσανατολισμού)

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)* 0,9

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(απώλεια μορίων)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία (Προσανατολισμού)

Λατινικά

Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)

1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

&

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία (Προσανατολισμού)

Λατινικά

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

&

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(απώλεια μορίων)

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία (Προσανατολισμού)

Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

&

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(απώλεια μορίων)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(μαθήματα βαρύτητας με *)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Χημεία

Φυσική* 0,7

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)* 1,3

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Χημεία* 0,7

Φυσική

Βιολογία (Προσανατολισμού)* 1,3

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)* 1,3

Χημεία

Φυσική (Προσανατολισμού)

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)* 0,7

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Χημεία

Φυσική

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

&

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Χημεία

Φυσική

Βιολογία (Προσανατολισμού)

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

&

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

Χημεία

Φυσική

Μαθηματικά (Προσανατολισμού)

Βιολογία (Προσανατολισμού)

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

&

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(μαθήματα βαρύτητας με *)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

ΑΕΠΠ

Μαθηματικά* 1,3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας* 0,7

5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)* 1,3

ΑΕΠΠ

Μαθηματικά

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)* 0,7

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)* 0,4

ΑΕΠΠ

Μαθηματικά

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)* 0,9

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(απώλεια μορίων)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

ΑΕΠΠ

Μαθηματικά

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

&

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

ΑΕΠΠ

Μαθηματικά

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

&

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(απώλεια μορίων)

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)

ΑΕΠΠ

Μαθηματικά

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

&

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(απώλεια μορίων)

 

 

Επικοινωνία
 • 8ης Μεραρχίας 3-5 έναντι κολυμβητηρίου
  (Ριζάρειος Πολιτεία - 1ος όροφος)
 • Τηλέφωνα: 26510-22999 & 26510-22964
 • Email: newtonefrontistiria@gmail.com

Εγγραφή στο Newsletter

 • Increase
 • Decrease
 • Normal
 • Black/White
 • White/Black
 • Βασικό