Πρόγραμμα Λυκείου

Το πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου των Φροντιστηρίων Newtone είναι δομημένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και στις σχολικές απαιτήσεις και στις μελλοντικές απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μέσα από αυτόν τον επιτυχημένο συνδυασμό ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή, απαραίτητο συστατικό της μελλοντικής του επιτυχίας.
Το διετές προπαρασκευαστικό πρόγραμμα των Φροντιστηρίων Newtone περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Β΄ Λυκείου, το θερινό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου και το χειμερινό πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αποκλειστικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του νέου εξεταστικού συστήματος. Καθηγητές με επιστημονική επάρκεια και πολύχρονη πείρα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις εξοικειώνουν τους μαθητές με το πνεύμα, τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων, ώστε οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν σ’ αυτές με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
Το πρόγραμμα των Φροντιστηρίων Newtone της Β΄ Λυκείου λειτουργεί εισαγωγικά προς το πρόγραμμα της Γ΄Λυκείου. Οι υποψήφιοι πλησιάζουν περισσότερο την εξειδικευμένη και επιστημονική γνώση και ασχολούνται αποκλειστικά με τα μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Το θερινό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα των Φροντιστηρίων Newtone της Γ΄ Λυκείου διαρκεί πέντε (5) εβδομάδες και αποσκοπεί στην κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της ύλης της Γ΄ Λυκείου, ώστε οι υποψήφιοι να απαλλαχθούν από το άγχος της έγκαιρης προετοιμασίας.
Το χειμερινό πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου των Φροντιστηρίων Newtone, είναι ουσιαστικά η τελική ευθεία στο δρόμο για την επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην έγκαιρη κάλυψη της ύλης, η οποία υπολογίζεται στο τέλος Ιανουαρίου, στις επαναλήψεις, στη διαρκή προσομοίωση των μαθημάτων και των διαγωνισμάτων στις απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων αλλά και στην ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση των υποψηφίων με συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές.
Για τους περισσότερους μαθητές το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι απωθητικό και δεν του αποδίδουν τη δέουσα προσοχή. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση οφείλεται στο γεγονός ότι δυστυχώς οι υποψήφιοι δεν κατέχουν γενικές και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις αλλά και στο ότι δεν έχουν εξοικειωθεί με τη συγγραφή κειμένων. Από την άλλη και η φύση του μαθήματος συμβάλλει σ’ αυτή την αντιμετώπιση, καθώς καλύπτει τις τρεις τάξεις του Λυκείου, δεν έχει καθορισμένη ύλη και ενέχει σε μεγάλο βαθμό την υποκειμενικότητα. Τα Φροντιστήρια Newtone αποσκοπούν στο να αλλάξουν την αντιμετώπιση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση), παρέχοντας απολύτως εξειδικευμένο στο συγκεκριμένο μάθημα εκπαιδευτικό προσωπικό, υποστηρικτικό υλικό πλήρως ανανεωμένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των εξετάσεων, τεχνικές εκμάθησης και συγγραφής κειμένων και γενικότερα διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης του μαθήματος.
Επικοινωνία
 • 8ης Μεραρχίας 3-5 έναντι κολυμβητηρίου
  (Ριζάρειος Πολιτεία - 1ος όροφος)
 • Τηλέφωνα: 26510-22999 & 26510-22964
 • Email: newtonefrontistiria@gmail.com

Εγγραφή στο Newsletter

 • Increase
 • Decrease
 • Normal
 • Black/White
 • White/Black
 • Βασικό